Nauka
programowania

dla nauczycieli i najmłodszych
uczniów szkół podstawowych
Logo funduszy europejskich
Logo fundacji orendż
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Rozwijamy edukację cyfrową
dla najmłodszych uczniów

„Zaprogramuj przyszłość” to projekt, dzięki któremu ponad 16 000 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z niewielkich miejscowości nauczy się podstaw programowania i rozwinie umiejętności cyfrowe w praktyce.
 • 1 200

  nauczycieli

 • 265

  szkół

 • 16 000

  dzieci

 • 450

  edukatorów

 • 136

  gmin

Jest to inicjatywa Fundacji Orange i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Organizacje prowadzą ją wspólnie w ramach 9 projektów regionalnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Zajęcia odbyły się w 265 szkołach publicznych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. 

Wyjątkowi ludzie, szkolenia i sprzęt, czyli to co najważniejsze w „Zaprogramuj przyszłość”

To wszystko jest możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu 1200 wspaniałych nauczycieli, którzy wzięli udział w programie szkoleniowym na temat edukacji cyfrowej w pracy z najmłodszymi uczniami. Przygotowaliśmy dla nich warsztaty na żywo oraz webinaria i programy mentoringowe. Dzięki temu będą przygotowani, by prowadzić ciekawe zajęcia kształcące kompetencje przyszłości swoich podopiecznych.

Na szkolenia zaprosiliśmy także 450 oddanych swojej misji pracowników domów kultury, bibliotek i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Pomożemy im być ambasadorami edukacji cyfrowej w swoich społecznościach i środowisku pracy, by łącząc siły z nauczycielami, tworzyli w swoich społecznościach środowisko sprzyjające rozwojowi edukacji cyfrowej.

Aby umożliwić wykorzystanie nowej wiedzy w praktyce, przekazaliśmy szkołom nowoczesne zestawy edukacyjne. Zawierały one roboty, zestawy mechatroniczne, tablety dla nauczycieli i uczniów przeznaczone do nauki programowania oraz maty do kodowania bez prądu.

Co chcemy osiągnąć? Nasze cele

 • Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez aktywizację cyfrową nauczycieli, dzieci i edukatorów.

 • Rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu programowania. Inspirowanie do twórczej pracy i nauki.

 • Zwiększenie świadomości nt. znaczenia kompetencji cyfrowych wśród kadry kierowniczej SP.

 • Zapewnienie  szkołom zaplecza technicznego umożliwiającego prowadzenie zajęć z programowania.

Zamierzone efekty

 • Wzrost kompetencji cyfrowych 1 200 nauczycieli, ponad 16 000 dzieci oraz 450 edukatorów.

 • Zwiększenie świadomości na temat znaczenia kompetencji cyfrowych wśród kadry kierowniczej 265 szkół podstawowych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

 • Doposażenie ww. szkół w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Finansowanie projektów

„Zaprogramuj przyszłość #2” - budżet: 917 884,50 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 823 897,55 zł

„Zaprogramuj przyszłość #6” - budżet: 763 613,25 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 678 791,65 zł

„Zaprogramuj przyszłość #17” - budżet: 1 813 185,50 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 1 629 818,20 zł

„Zaprogramuj przyszłość #40” - budżet: 1 152 828,50 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 1 037 281,40zł

„Zaprogramuj przyszłość #46” - budżet: 1 088 744,05 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 979 558,40 zł

„Zaprogramuj przyszłość #51” - budżet: 878 590,75 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 790 936,55 zł

„Zaprogramuj przyszłość #55” - budżet: 960 680,00 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 856 525,65 zł

„Zaprogramuj przyszłość #56” - budżet: 884 764,50 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 796 288,05 zł

„Zaprogramuj przyszłość #64” - budżet: 1 314 717,50 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 1 183 138,75 zł

Projekty realizujemy w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 


 

Szkolna przygoda z nauką programowania
obrazek przedstawiający rakietę

Kontakt

Fundacja Orange:

Sławomir Cabajewski

Slawomir.Cabajewski@orange.com

 

Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania:

Anna Kurpiewska - Rams

anna.kurpiewska@mistrzowiekodowania.pl

Logo fundacji zaprogramuj przyszłość
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania
Logo fundacji rozwoju branży internetowej NETKAMP
Logo funduszy europejskich
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego