formularz

Logo funduszy europejskich
Logo fundacji orendż
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ”

Jestem

Jestem pracownikiem:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, 00-507, plac Trzech Krzyży 3/5. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC). Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tym celu.

Jeśli zapiszesz się na Newsletter administratorem podanych danych jest Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie, 02-326, Al. Jerozolimskie 160. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym czasie. Wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w tym celu.

AKCEPTUJĘ:

AKCEPTUJĘ:

Logo funduszy europejskich
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego
Logo fundacji orendż
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania