O nas

Logo funduszy europejskich
Logo fundacji orendż
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego
 • angielski
 • francuski

Rozwijamy edukację cyfrową
dla najmłodszych uczniów

„Zaprogramuj przyszłość” to projekt, dzięki któremu ponad 16 000 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z niewielkich miejscowości nauczy się podstaw programowania i rozwinie umiejętności cyfrowe w praktyce.
 • 1 200

  nauczycieli

 • 265

  szkół

 • 16 000

  dzieci

 • 450

  edukatorów

 • 136

  gmin

Jest to inicjatywa Fundacji Orange i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Organizacje prowadzą ją wspólnie w ramach 9 projektów regionalnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Zajęcia odbyły się w 265 szkołach publicznych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. 

Wyjątkowi ludzie, szkolenia i sprzęt, czyli to co najważniejsze w „Zaprogramuj przyszłość”

To wszystko jest możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu 1200 wspaniałych nauczycieli, którzy wzięli udział w programie szkoleniowym na temat edukacji cyfrowej w pracy z najmłodszymi uczniami. Przygotowaliśmy dla nich warsztaty na żywo oraz webinaria i programy mentoringowe. Dzięki temu będą przygotowani, by prowadzić ciekawe zajęcia kształcące kompetencje przyszłości swoich podopiecznych.

Na szkolenia zaprosiliśmy także 450 oddanych swojej misji pracowników domów kultury, bibliotek i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Pomożemy im być ambasadorami edukacji cyfrowej w swoich społecznościach i środowisku pracy, by łącząc siły z nauczycielami, tworzyli w swoich społecznościach środowisko sprzyjające rozwojowi edukacji cyfrowej.

Aby umożliwić wykorzystanie nowej wiedzy w praktyce, przekazaliśmy szkołom nowoczesne zestawy edukacyjne. Zawierały one roboty, zestawy mechatroniczne, tablety dla nauczycieli i uczniów przeznaczone do nauki programowania oraz maty do kodowania bez prądu.

Co chcemy osiągnąć? Nasze cele

 • Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez aktywizację cyfrową nauczycieli, dzieci i edukatorów.

 • Rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu programowania. Inspirowanie do twórczej pracy i nauki.

 • Zwiększenie świadomości nt. znaczenia kompetencji cyfrowych wśród kadry kierowniczej SP.

 • Zapewnienie  szkołom zaplecza technicznego umożliwiającego prowadzenie zajęć z programowania.

Zamierzone efekty

 • Wzrost kompetencji cyfrowych 1 200 nauczycieli, ponad 16 000 dzieci oraz 450 edukatorów.

 • Zwiększenie świadomości na temat znaczenia kompetencji cyfrowych wśród kadry kierowniczej 265 szkół podstawowych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

 • Doposażenie ww. szkół w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Finansowanie projektów

„Zaprogramuj przyszłość #2” - budżet: 917 884,50 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 823 897,55 zł

„Zaprogramuj przyszłość #6” - budżet: 763 613,25 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 678 791,65 zł

„Zaprogramuj przyszłość #17” - budżet: 1 813 185,50 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 1 629 818,20 zł

„Zaprogramuj przyszłość #40” - budżet: 1 152 828,50 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 1 037 281,40zł

„Zaprogramuj przyszłość #46” - budżet: 1 088 744,05 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 979 558,40 zł

„Zaprogramuj przyszłość #51” - budżet: 878 590,75 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 790 936,55 zł

„Zaprogramuj przyszłość #55” - budżet: 960 680,00 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 856 525,65 zł

„Zaprogramuj przyszłość #56” - budżet: 884 764,50 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 796 288,05 zł

„Zaprogramuj przyszłość #64” - budżet: 1 314 717,50 zł,
wkład Funduszy Europejskich: 1 183 138,75 zł

Projekty realizujemy w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 


 

Szkolna przygoda z nauką programowania
rakieta
Logo fundacji zaprogramuj przyszłość
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania
Logo fundacji rozwoju branży internetowej NETKAMP
Logo funduszy europejskich
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego